Bell & Ross与BAPE首度跨界互助

日本闻名糊口时尚及陌头潮服品牌BAPE (A Bathing Ape)为庆祝创业25周年 ,出格约请Bell & Ross等25个伙伴跨界互助 ,以标记其成长新里程。BAPE不只是服装品牌,正如Bell & Ross不只是平常的手表品牌同样,两个品牌对于创制个性清楚的功效型产物和钟情于历久不衰的军事传统及戎衣气势派头美学亦不约而合 。 BAPE近期在东京进行的 “BAPE XXV” 展览中宣布品牌互助动静后当即引起手表实时尚圈的惊动 。

Bell & Ross与BAPE首度跨界互助

BAPE蕴藉诙谐气势派头

Bell & Ross是专业航行表权势巨子 ,这次出格以品牌经典BR03-92方形表壳为此次互助项目设计两个限量系列:两款42毫米哑光玄色陶瓷手表,设计简约,与传统航行仪表板按时器呼应 ,指针外形及数字的字款都切合清楚易读原则。

表盘延续这设计意念,融入军事技能确保显示清晰无误:表盘由两层构成,上层镂空数字计时标 ,露出基层的夜光物料涂层,此技能有强烈视觉对于比效果,日间天然清晰显示 ,而夜间或者暗中情况亦无碍清楚显示的实质。

Bell & Ross与BAPE首度跨界互助

BR03-92 25TH Anniversary 限量系列

BR03-92 25TH Anniversary 限量系列的特点一目明了:玄色表盘6时位置有BAPE的猿人头标记,配上超强的Superluminova® C3绿色夜光数字实时标,简约设计与功效型表盘完善交融 ,将清楚显示时间的功效阐扬患上极尽描摹 。

此限量系列仅刊行25枚 ,以防水PELICAN® 表盒承载,附两条表带:玄色橡胶带饰以镌刻及填漆料的BAPE为标记 ;第二条皮表带饰以BAPE最有代表性的灰色迷彩图案显示。

Bell & Ross与BAPE首度跨界互助

BR03-92 Green CAMO限量系列

同时表态的BR03-92 Green CAMO限量系列刊行100枚,表款集聚Bell & Ross设计英华元素 ,表盘有BAPE® CAMO 军事绿色迷彩图案,与白色数字及BAPE标记对于比强烈,专业功效设计与陌头潮服文化触发精巧化学作用。上述限量系列于BAPE零售点及指定的Bell & Ross专门店发售 。

库博体育官网网站 - 库博体育app官网
【读音】:

rì běn wén míng hú kǒu shí shàng jí mò tóu cháo fú pǐn pái BAPE (A Bathing Ape)wéi qìng zhù chuàng yè 25zhōu nián ,chū gé yuē qǐng Bell & Rossděng 25gè huǒ bàn kuà jiè hù zhù ,yǐ biāo jì qí chéng zhǎng xīn lǐ chéng 。BAPEbú zhī shì fú zhuāng pǐn pái ,zhèng rú Bell & Rossbú zhī shì píng cháng de shǒu biǎo pǐn pái tóng yàng ,liǎng gè pǐn pái duì yú chuàng zhì gè xìng qīng chǔ de gōng xiào xíng chǎn wù hé zhōng qíng yú lì jiǔ bú shuāi de jun1 shì chuán tǒng jí róng yī qì shì pài tóu měi xué yì bú yuē ér hé 。 BAPEjìn qī zài dōng jīng jìn háng de “BAPE XXV” zhǎn lǎn zhōng xuān bù pǐn pái hù zhù dòng jìng hòu dāng jí yǐn qǐ shǒu biǎo shí shí shàng quān de jīng dòng 。

Bell & Rossyǔ BAPEshǒu dù kuà jiè hù zhù

BAPEyùn jiè huī xié qì shì pài tóu

Bell & Rossshì zhuān yè háng háng biǎo quán shì jù zǐ ,zhè cì chū gé yǐ pǐn pái jīng diǎn BR03-92fāng xíng biǎo ké wéi cǐ cì hù zhù xiàng mù shè jì liǎng gè xiàn liàng xì liè :liǎng kuǎn 42háo mǐ yǎ guāng xuán sè táo cí shǒu biǎo ,shè jì jiǎn yuē ,yǔ chuán tǒng háng háng yí biǎo bǎn àn shí qì hū yīng ,zhǐ zhēn wài xíng jí shù zì de zì kuǎn dōu qiē hé qīng chǔ yì dú yuán zé 。

biǎo pán yán xù zhè shè jì yì niàn ,róng rù jun1 shì jì néng què bǎo xiǎn shì qīng xī wú wù :biǎo pán yóu liǎng céng gòu chéng ,shàng céng lòu kōng shù zì jì shí biāo ,lù chū jī céng de yè guāng wù liào tú céng ,cǐ jì néng yǒu qiáng liè shì jiào duì yú bǐ xiào guǒ ,rì jiān tiān rán qīng xī xiǎn shì ,ér yè jiān huò zhě àn zhōng qíng kuàng yì wú ài qīng chǔ xiǎn shì de shí zhì 。

Bell & Rossyǔ BAPEshǒu dù kuà jiè hù zhù

BR03-92 25TH Anniversary xiàn liàng xì liè

BR03-92 25TH Anniversary xiàn liàng xì liè de tè diǎn yī mù míng le :xuán sè biǎo pán 6shí wèi zhì yǒu BAPEde yuán rén tóu biāo jì ,pèi shàng chāo qiáng de Superluminova® C3lǜ sè yè guāng shù zì shí shí biāo ,jiǎn yuē shè jì yǔ gōng xiào xíng biǎo pán wán shàn jiāo róng ,jiāng qīng chǔ xiǎn shì shí jiān de gōng xiào chǎn yáng huàn shàng jí jìn miáo mó 。

cǐ xiàn liàng xì liè jǐn kān háng 25méi ,yǐ fáng shuǐ PELICAN® biǎo hé chéng zǎi ,fù liǎng tiáo biǎo dài :xuán sè xiàng jiāo dài shì yǐ juān kè jí tián qī liào de BAPEwéi biāo jì ;dì èr tiáo pí biǎo dài shì yǐ BAPEzuì yǒu dài biǎo xìng de huī sè mí cǎi tú àn xiǎn shì 。

Bell & Rossyǔ BAPEshǒu dù kuà jiè hù zhù

BR03-92 Green CAMOxiàn liàng xì liè

tóng shí biǎo tài de BR03-92 Green CAMOxiàn liàng xì liè kān háng 100méi ,biǎo kuǎn jí jù Bell & Rossshè jì yīng huá yuán sù ,biǎo pán yǒu BAPE® CAMO jun1 shì lǜ sè mí cǎi tú àn ,yǔ bái sè shù zì jí BAPEbiāo jì duì yú bǐ qiáng liè ,zhuān yè gōng xiào shè jì yǔ mò tóu cháo fú wén huà chù fā jīng qiǎo huà xué zuò yòng 。shàng shù xiàn liàng xì liè yú BAPElíng shòu diǎn jí zhǐ dìng de Bell & Rosszhuān mén diàn fā shòu 。